Amennyiben gyermeked számára a vizsgálat alkalmával a mozgásfejlesztést javasoltam, a következőekre kell számítanotok: 
Az alapozó fejlesztés során a mozgásügyesség, állóképesség, rugalmasság, téri és időbeli tájékozódó képesség és testséma, végtagok mozgását összerendező képesség, finommotorika,  ritmusérzék, rövid és hosszútávú memória, lateralitás, valamint szerialitás fejlesztése történik heti 2 x 60 percben.

A fejlesztő csoportokba felvett gyermekek létszáma 4-8 fő. A fejlesztések tornateremben, hagyományos és speciális tornaeszközök használatával valósul meg - de véleményem szerint nem a használt eszközök, hanem a fejlesztő személyisége az elsődleges kulcsa a fejlesztés sikerének.  A csoportokat igyekszem úgy összeállítani, hogy hasonló korosztályú és képességű gyermekek kerüljenek egy csoportba.  

A fejlesztések alkalmával minden gyermek személyes igényeire próbálok megfelelő figyelmet fordítani, mindemellett a csoportmunkáért is felelősséget vállalni. Tapasztalataim szerint a fejlesztés eredményeként kiegyensúlyozottabb lesz a gyermek, a figyelem tartósabb, rendezettebb lesz, a beszédhiba könnyebben javítható, az írás, olvasás, számolás javul, szebbé válik a külalak.