Amennyiben gyermeked számára a vizsgálat alkalmával csoportos mozgásterápiát vagy egyéni mozgásterápiát javasoltam, a következőekre kell számítanotok: Mivel a terápia során minden gyermek egyéni fejlődéséért vállalom a felelősséget maximum 5 gyerek lehet egy csoportban, de amennyiben a gyermekek igényei úgy kívánják 2-3 főnél többen nem kerülnek egy csoportba. Terápia esetén szorosabb a szülőkkel (esetenként a gyermekkel foglalkozó pedagógusokkal, szakemberekkel) való kapcsolattartás. A terápiás idő hetente 3x2 vagy 2x2 óra, de ennél semmiképp sem kevesebb! Speciális esetekben egyéni terápia előzi meg a gyermek csoportba illesztését.

Az alapozó terápia egy komplex, mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszer érését elősegítő terápia, mely során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot, mintegy még egyszer "belökve" az agy fejlődésbeli lehetőségét és a gyereket a terápia során igen magas fokú mozgásügyességig juttatjuk el. A mozgásügyesség, állóképesség, rugalmasság, téri és időbeli tájékozódó képesség és testséma, végtagok mozgását összerendező képesség, finommotorika, ritmusérzék, rövid és hosszútávú memória, lateralitás, valamint szerialitás fejlesztését megelőzően az egyensúlyi bizonytalanságok is orvoslásra kerülnek.

A terápia alkalmával gyakorolt mozgásfejlesztési feladatokkal többek között hatunk az emberi agyban a beszéd működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is. A terápia során a mozgást kiegészítjük fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés-fejlesztés, stb.) ezzel tesszük teljessé.

A terápia legfőbb célja álláspontom szerint, hogy kialakuljon a gyermekek reális önértékelése, és képessé váljanak rövid és hosszú távú célok kitűzésére, a célokhoz vezető utak megtervezésére és végigjárására, a kudarcok higgadt kezelésére valamint környezetükhöz való empatikus alkalmazkodásra.